Aansluitformulier

Als je wil aansluiten neem je eerst contact op met één van onze verantwoordelijken:

--> voor jeugdspelers (U6 tem U17): Peter Hoskens - 0475 28 51 07 - peterhoskens@gmail.com of jeugdsecretaris@vlimmerensport.be
--> voor spelers boven U17: Jason Bellens - 0473-44 20 90   

Deze personen leggen de kandidatuur voor aan de bevoegde overlegorganen binnen de club en delen de beslissing van de club mee aan de kandidaat die wenst aan te sluiten.

Bij een positieve beslissing kan de procedure zoals beschreven in de bijlage worden afgewerkt.

OPGEPAST:
Bij de aanvraag tot aansluiting bij de KBVB dient een DIGITALE KOPIE VAN DE VOORKANT VAN DE IDENTITEITSKAART van de persoon die wenst aan te sluiten te worden bijgevoegd INDIEN DIE PERSOON OUDER IS DAN 12 JAAR.
(Voor jeugdspelers onder de 12 jaar is dit niet nodig).
Het ingevulde gegevensformulier dient samen met de kopie van de indentiteitskaart (indien van toepassing) aan peterhoskens@gmail.com te worden verstuurd per mail.


 

onze sponsors

Webshop

Bezetting terreinen