Aansluitformulier

Als je wil aansluiten neem je eerst contact op met één van onze verantwoordelijken:

--> voor jeugdspelers (U6 tem U17): Peter Hoskens - 0475 28 51 07 - peterhoskens@gmail.com
--> voor spelers boven U17: Jason Bellens - 0473-44 20 90   

Deze personen leggen de kandidatuur voor aan de bevoegde overlegorganen binnen de club en delen de beslissing van de club mee aan de kandidaat die wenst aan te sluiten.

Bij een positieve beslissing kan de procedure zoals beschreven in de bijlage worden afgewerkt

 

onze sponsors

Webshop

Bezetting terreinen