Hoe aansluiten?

Als je wil aansluiten neem je eerst contact op met één van onze verantwoordelijken:

--> leden van de sportieve cel jeugd voor jeugdspelers (U6 tem U21): Frans Van Roy (jeugdvoorzitter) of Wouter Peeraer
--> leden van de sportieve cel seniors:
 * Werner Loots, Walter Lievens of Stef Nuyts voor spelers voor A-kern (eerste elftal & A-reserven)
 * Walter Lievens of Stef Nuyts voor spelers voor van Dames, B-reserven,  C-reserven en veteranen

Deze personen leggen de kandidatuur voor aan de bevoegde overlegorganen binnen de club en delen de beslissing van de club mee aan de kandidaat die wenst aan te sluiten.

Bij een positieve beslissing kan de procedure zoals beschreven in de bijlage worden afgewerkt.

OPGEPAST:
Sinds kort dient er bij de aanvraag tot aansluiting bij de KBVB een DIGITALE KOPIE VAN DE VOORKANT VAN DE INDENTITEITSKAART van de persoon die wenst aan te sluiten te worden bijgevoegd INDIEN DIE PERSOON OUDER IS DAN 18 JAAR.
(Voor jeugdspelers onder de 18 jaar is dit niet nodig).
Het ingevulde gegevensformulier dient samen met de kopie van de indentiteitskaart (indien van toepassing) aan de ploegverantwoordelijke te worden bezorgd (digitaal of op papier).
De ploegverantwoordelijke bezorgt de documenten aan de secretaris (bij voorkeur per mail).


 

onze sponsors