Wat de doen bij een voetbalongeval?

Wat doen bij een voetbalongeval ?

Algemeen


1. Alle aangesloten leden zijn, door een gezamenlijke polis bij de Belgische voetbalbond, verzekerd voor voetbalongevallen.

2. Spelers, jonger dan 18 jaar, zijn bovendien verzekerd voor lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval op de heen- en terugweg tussen de woning en de plaats van de samenkomst door de club. Belangrijk om weten is dat schade aan het voertuig nooit vergoed wordt !

3. Alle spelers zijn ook verzekerd voor ongevallen op de parking of in de kleedkamers (enkel lichamelijke schade).

4. De verzekering van de voetbalbond komt NIET tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie of rijkswacht (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).

Administratieve formaliteiten bij een ongeval

A. Aangifte van ongeval :


1. Enkel de Gerechtigde Correspondent (= Secretaris) van de club is gemachtigd de briefwisseling met de Voetbalbond te verzorgen.

2. Om een aangifte te doen dient de secretaris binnen de 21 kalenderdagen het formulier van ongevalaangifte naar de Voetbalbond te sturen.

3. Vooraleer u naar de dokter of het ziekenhuis gaat, download u een blanco-formulier "Ongevalaangifte" via onze website. 

4. U bezorgt dit formulier (ondertekend door het slachtoffer of door één van de ouders indien het slachtoffer jonger is dan 13 jaar), samen met een klever van uw mutualiteit, zo snel mogelijk (maximum 10 dagen na ongeval) aan de secretaris die voor verdere afhandeling zorgt. 
OM MISVERSTANDEN EN LAATTIJDIGE AANGIFTES TE VOORKOMEN MOGEN DE AANGIFTES NIET MEER BEZORGD WORDEN VIA HET POSTBAKJE VAN DE SECRETARIS BIJ DE TERREINVERZORGERS.

5. De voetbalbond stuurt na ontvangst een formulier met dossiernummer naar de secretaris. Dit formulier wordt aan de geblesseerde speler bezorgd.

B. Terugbetaling van de geneeskundige kosten :

1. De verzekering van de voetbalbond betaalt enkel het verschil terug tussen het bedrag van het Z.I.V. barema en de tegemoetkoming van het ziekenfonds. Voor elk dossier is er een vrijstelling van ca. 12 EUR. Wanneer de medische tussenkomst beperkt blijft tot één bezoek bij de huisarts heeft het geen zin om de aangifte te versturen omdat het bedrag van het persoonlijk aandeel (ca 4 Euro) dan lager is dan het bedrag van de vrijstelling per dossier.(ca. 12 Euro).

2. Supplementen voor hospitalisatie in één- of tweepersoonskamers worden NIET terugbetaald.

3. Terugbetaling van speciale zorgen (bv. behandeling door kinesist) kan enkel mits volgende voorwaarden voldaan zijn : (*)

a) De behandeling moet voorgeschreven zijn door een geneesheer. De geneesheer kan dit vermelden op de ongevalaangifte of door een afzonderlijk medisch attest.

b) De verzekering van de voetbalbond moet eerst zijn toestemming geven om deze kosten terug tebetalen ! De aanvraag voor terugbetaling kosten kinesist dient dus eerst, door de secretaris, naar devoetbalbond te worden gestuurd. De voetbalbond geeft hierna toestemming voor een welbepaald aantal behandelingen vanaf een bepaalde datum. Is de kwetsuur na al deze behandelingen nog niet genezen, dient een NIEUWE AANVRAAG voor bijkomende behandelingen opgestuurd te worden.

c) Opgelet ! De terugbetaling kosten kinesist vervallen wanneer :
- Meer dan één behandeling per dag wordt aangerekend.
- De sportieve inactiviteit van de speler minder dan 15 kalenderdagen bedraagt.

4. Wat concreet te doen om kosten terug te krijgen? U bezorgt de secretaris:

a) Het formulier ‘Bewijs van genezing’, ingevuld door de behandelende geneesheer, als bewijs van geschiktheid om terug te voetballen.

b) Afrekeningstaten van uw mutualiteit en (indien van toepassing) de originele facturen van het ziekenhuis.

c) Gelieve rekening te houden dat de voetbalbond deze bedragen ongeveer 1 maand, na het indienen van de kosten, uitbetaalt aan de club. De club zal zo snel mogelijk na ontvangst de uitbetaling aan u doorbetalen.
 

onze sponsors

Webshop

Bezetting terreinen