Aanspreekpersoon Persoonlijke Integriteit (API)

Aanspreekpersoon Persoonlijke Integriteit (API)

Pesten kan en mag geen plaats hebben in onze club.

Als sportclub heeft ook Vlimmeren Sport een sociale en opvoedende rol te spelen, en willen we pestgedrag weren, met respect voor elkaar. In voetbal telt elke speler, trainer, begeleider, vrijwilliger en supporter.

Word jij gepest, en lijdt je spelplezier eronder? Merk jij pestgedrag op, maar kan je of durf je niet tussenkomen? Pest jij zelf wel eens iemand, en is het boven je hoofd gegroeid?

Pestsituaties blijven nog te vaak onder de radar omdat mensen vaak vastzitten in bovenstaande situaties.
In de club hebben we daarom een Aanspreekpersoon Persoonlijke Integriteit (API) aangesteld die je kan helpen.
De API heeft een hoge mate van onafhankelijkheid en neutraliteit, en is opgesteld om in alle discretie een aanpak te formuleren en uit te voeren, in samenspraak met diegene die op hem/haar beroep doet.

De API's  in onze club zijn:

- Sofie Wouters - sofiekewouters@outlook.com - 0498 48 53 82
- Peter Hoskens - peterhoskens@gmail.com - 0475-28 51 07

 

onze sponsors

Webshop

Bezetting terreinen