UPDATE CORONAVIRUS COVID-19

9 mei 2020

Richtlijnen

Fase 1a - 4 mei
Alle geldende veiligheidsmaatregelen blijven van kracht. We mogen enkel ‘uit ons kot’ voor essentiële verplaatsingen en sporten in open lucht met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen; ‘social distancing’ dient te worden gewaarborgd.
Het zal enkel toegestaan zijn om contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is strikt verboden.
Nog geen heropstart van het voetbal mogelijk!

Fase 1b - 11 mei
Idem 1a

Fase 2 - 18 mei (o.v.)
Alle geldende veiligheidsmaatregelen blijven van kracht. Fysieke en sportieve activiteiten buiten kunnen mogelijk worden uitgebreid naar meer dan 2 personen.
Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.
MAAR: dit kan slechts na concrete beslissing!
Mogelijke lichte heropstart van het voetbal onder strikte veiligheidsvoorwaarden – later volgt informatie

onze sponsors

Webshop

Bezetting terreinen