Wijziging indienen FORMULIEREN VOETBALONGEVAL (Herinnering)

17 mei 2018

De formulieren dienen ofwel persoonlijk aan de secretaris te worden bezorgd, ofwel op zijn privéadres: ERIK VAN EERSEL, SCHRANSDRIESSTRAAT 31, 2340 BEERSE.

Probeer dit in orde te brengen zo snel mogelijk na het bezoek aan de geneesheer (MAX 10 DAGEN NA HET ONGEVAL) zodat er nog wat tijd overblijft om eventuele tekortkomingen op de
formulieren in onderling overleg op te lossen.

Wanneer de aangiftetermijn van 21 dagen bij de voetbalbond wordt overschreden is er geen enkele mogelijkheid meer om dit recht te zetten.

Meer info onder de rubriek "Wat de doen bij een voetbalongeval?" onder de tab "ANDERE".
 

onze sponsors