Nieuwe FORMULIEREN AANGIFTE VOETBALONGEVAL

19 september 2018

Ook nog even herhalen:

Om misverstanden en laattijdige aangiftes te voorkomen mogen toekomstige aangiftes niet meer aan de secretaris bezorgd worden via zijn postbakje bij de terreinverzorgers.

De formulieren dienen ofwel persoonlijk aan de secretaris te worden bezorgd, ofwel op zijn privéadres: ERIK VAN EERSEL, SCHRANSDRIESSTRAAT 31, 2340 BEERSE.

Probeer de aangifte zo snel mogelijk na het bezoek aan de geneesheer in orde te brengen (MAX 10 DAGEN NA HET ONGEVAL) zodat er nog wat tijd overblijft om eventuele tekortkomingen op de
formulieren in onderling overleg op te lossen.

Wanneer de aangiftetermijn van 21 dagen bij de voetbalbond wordt overschreden is er geen enkele mogelijkheid meer om dit recht te zetten.

Meer info onder de rubriek "Wat de doen bij een voetbalongeval?" onder de tab "ANDERE".
Daar kan je ook het aangifteformulier downloaden.
 

onze sponsors