Vlimmeren Sport is TOP

2 februari 2018

Als Vlimmeren Sport willen we deze week aangrijpen om zelf een actieplan tegen pesten op te starten, genaamd ‘Vlimmeren Sport is TOP’.

TOP is de afkorting voor Time-Out tegen Pesten, een bestaand initiatief van het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (www.topindesport.be)

Concreet hebben we als club volgende eerste stappen gezet om onze club pestvrij te maken:

- Actieplan rond pesten en pestgedrag ism het bestuur.
- Aanstelling van een AanspreekPersoon Integriteit (API). Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding. Meer informatie over de API vind je op deze pagina onder de tab "ANDERE".
- Samenwerkingsspelen in de trainingsweek van 5/2 tot 9/2. Tijdens de samenwerkingsspelen leren onze jeugdspelers dat iedereen meetelt in een ploegsport, los van technische capaciteiten, snelheid, loopvermogen, …

Richting volgend seizoen willen we nog meer zichtbaar maken dat pestgedrag niet thuishoort in onze club en zullen nog meer acties opgezet worden.

Samen kunnen we Vlimmeren Sport pestvrij maken, want Vlimmeren Sport is TOP.
 

onze sponsors