Aanstelling Chris Luyten als jeugdsecretaris

23 augustus 2017

Foto's

De voornaamste taak van Chris is het administratief en organisatorisch ondersteunen van onze jeugdafdeling. Hij zal hiervoor nauw samenwerken met onze TVJO Wouter Peeraer, de trainers en afgevaardigden van onze jeugdploegen en de leden van het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur.

Wij danken Chris voor zijn engagement en wensen hem veel plezier in zijn nieuwe functie binnen onze club!

onze sponsors